Nosaltres

La gent de Vilanova sempre ha tingut molta iniciativa i visió de futur. Ja el 1927 van aparèixer els primers socis de la Cooperativa Cadí a Vilanova, i el 1922 el mateix poble per iniciativa pròpia feia la carretera fins la Seu per tal de poder baixar la llet en un petit camió. Això donar molta vida al poble que va veure incrementat les seves possibilitats econòmiques.  L’any 1929 arriba l’electricitat a les cases de Vilanova promoguda per la Cooperativa Elèctrica Urgelense, fet poc usual en molts pobles del Pirineu.

Fotografia al garaig del camió de la llet
Jovent de Vilanova dels anys 40

Entre el 1925-1936 s’eixamplen tots els camins públics de Vilanova per tal de poder passar amb carro i al poc temps arriben els primers tractors. Als anys 90 Vilanova es una de les poques poblacions del municipi que compleixen els requisits per posar telefonia fixa a les cases.

Tot i el despoblament que pateixen els pobles del Pirineu en les darreres dècades, Vilanova segueix mantenint l’esperit innovador fomentant nous projectes que permetin situar Vilanova com a punt de referencia en el turisme de natura, fomentant alhora el patrimoni cultural i social. Iniciatives com recuperació d’espais i edificis, camins i carreteres, etc. Recuperació de la memòria històrica, fomentant activitats culturals de qualitat com els concerts del FEMAP. Són alguns del projectes que es duen a terme. Darrerament  s’ha aconseguit la inclusió al catàleg de BCIL les Escoles de Vilanova i les reformes de la Sacristia de la església de Santa Cecília.

FEMAP a la església de Santa Cecília
Recent consideració com a BCIL de les escoles del poble
Vilanova punt de referència en el turisme rural i de natura

Carrega Arxius
Contacte

Comissió de festes de Vilanova

cfmvilanova@gmail.com